Spolupráce s vysokými školami zaměřená na vzdělávání v oblasti kyber bezpečnosti tvoří významnou složku činnosti NCKB. Tato aktivita je zakotvena v Národní strategii kyber bezpečnosti České republiky na období let 2015 - 2020 a je součástí plnění jednoho z hlavních cílů identifikovaných Akčním plánem k této strategii: modernizace stávajících vzdělávacích programů na základní a středoškolské úrovni a podpora nových studijních programů na vysokoškolské úrovni, které budou přímo vzdělávat experty na kyber bezpečnost. Zmapování stavu možností v této oblasti nabízených v současnosti akademickou sférou v České republice je úvodním krokem k tomuto cíli.

Pro snadnou orientaci zde uvádíme kompletní přehled vysokoškolských studijních programů /oborů/předmětů, které se věnují kyber bezpečnosti, a to z technického, právního či bezpečnostně-politického hlediska.

Přehled má sloužit široké veřejnosti, ale i žákům středních škol, jejich pedagogům či akademické obci. Konkrétní programy, obory a předměty jsou zařazeny v odkazech na jednotlivé vysoké školy. Informace zde obsažené byly přímo poskytnuty dotčenými vysokými školami a jsou na základě jejich podnětů průběžně aktualizovány.

Soukromé vysoké školy
Státní vysoké školy
Veřejné vysoké školy

 

Dále Vám také zprostředkováváme přehled vysokých škol a jejich aktivit na mezinárodní úrovni formou interaktivní mapy, který připravila evropská agentura ENISA. Pro přesměrování klikněte na logo:

Enisa logo.svg kopie