Digitální technologie a internet jsou základními stavebními kameny dnešní společnosti a stále více pronikají do našich profesních i osobních životů. Proměňují způsoby naší práce, komunikace, navazování vztahů, trávení volného času a celkově upravují vzorce našeho myšlení v každodenních situacích. V tomto kontextu by  měla být dovednost bezpečného a etického využívání digitálních technologií a internetu nedílnou součástí všedního života. Přesto tato dovednost zůstává napříč společností značně podceňovanou a nedostatečně pochopenou. Z toho důvodu šíříme osvětu a vzděláváme různé cílové skupiny. Naší primární cílovou skupinou pro vzdělávání jsou úředníci, zaměstnanci veřejné správy a další osoby podle Zákona o kybernetické bezpečnosti. Do sekundární skupiny řadíme žáky mateřských, základních i středních škol, u kterých se snažíme přispívat k budování návyků bezpečného informačního chování. Na několika úrovních spolupracujeme s univerzitami, kterým poskytujeme přednášky a další součinnost při přípravě budoucích odborníků. Nezapomínáme ani na širší veřejnost, kde nabízíme rodičům oporu při jejich nelehkém úkolu - výchově dětí v digitální éře. Seniorům pomáhame orientovat se na internetu a využívat jeho výhod bez toho, aby se stali snadnou obětí podvodníků a útočníků.

Kybernetická bezpečnosti

Státní správa

 

EDUína 2019 – Cena veřejnosti

Organizace EDUin o.p.s. již tradičně uděluje prestižní cenu za inovace ve vzdělávání a inspirativní změny v České republice. Odborná porota zařadila náš projekt Digitální stopa, kterým učíme děti bezpečnému chování na internetu, mezi 10 největších inovací roku 2019. Prorazili jsme ze stovky nominovaných projektů do lednového finále, kde nás bude reprezentovat kolega David Kudrna. Samotná účast je velká odměna za naši činnost. Kromě ceny poroty se uděluje také cena veřejnosti za hlasy získané v anketě. Podpořte nás!

stopa

Vytváříme a pořádáme:

Poskytujeme:

  • E-learning pro úředníky veřejné správy
  • E-learning pro manažery kybernetické bezpečnosti
  • Aktivní účast na tematických či souvisejících konferencích
  • Přednášky z oblasti kybernetické bezpečnosti pro vybrané cílové skupiny
    (pro sekundární cílovou skupinu v omezené míře)

Neposkytujeme školení, která se zaměřují na:

  • Selektivní a indikovanou prevenci v oblasti kybernetické bezpečnosti
  • Praktická školení a podporu k technickému zabezpečení
  • Problematiku GDPR

Naše konference

Zodpovídáme za konference pro pedagogy, které se uskuteční v rámci Festivalu bezpečného internetu. Jejich hlavním záměrem je prakticky ukázat, jak pracovat s tématy bezpečného internetu ve výuce.

Kontakt na vzdělávání

Pokud máte zájem o naše vzdělávací aktivity, máte podnět ke spolupráci nebo máte tipy či připomínky k našemu obsahu, můžete nás kontaktovat na e-mailu: vzdelavani@nukib.cz. Pro jednodušší domluvu při dojednávání termínů a dalších podrobností, můžete také nahlédnout do interaktivní mapy, která přibližuje náš pohyb v terénu.

Spolupracujeme s: