IROP

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost je příjemcem dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci 10. výzvy Kybernetická bezpečnost Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt Ochrana vnějšího perimetru má za cíl zabezpečení kritické informační infrastruktury iGovCERT, a to v oblasti ochrany před škodlivým kódem mezi vnější a vnitřní sítí, integrity mezi vnější a vnitřní sítí, řízení bezpečného přístupu mezi vnější a vnitřní sítí, segmentace sítí, bezpečnosti a dostupnosti služeb z vnější sítě, vzdáleného přístupu s možností vzdálené správy z důvodu zajištění provozu dle interních požadavků a odstranění nebo blokování přenášených dat, která nesplňují požadavky na ochranu integrity.

Název projektu: Ochrana vnějšího perimetru

Registrační číslo projektu:    CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0005890

Výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost


IROP
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost je příjemcem dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci 10. výzvy Kybernetická bezpečnost Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt Systém detekce kybernetických bezpečnostních incidentů ve vybraných informačních systémech veřejné správy má za cíl zvýšit bezpečnost strategických sítí státu sledováním a analýzou síťového provozu.

Registrační číslo projektu:    CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0001986

Výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost


IOP EU MVCR m
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost je příjemcem dotace ze Strukturálních fondů v rámci výzvy Integrovaného operačního programu - Realizace technologického centra pro provoz Národního centra kybernetické bezpečnosti. V podmínkách Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost se jedná zajištění činnosti Národního centra kybernetické bezpečnosti prostřednictvím vybudování technologického centra a nákupu další nezbytné infrastruktury pro činnost této instituce.

Podrobné informace o čerpání Integrovaného operačního programu najdete na stránkách MV ČR:  www.osf-mvcr.cz

Registrační číslo projektu:    CZ.1.06./1.1.00/17.09372

Výzva č. 17