Rezortní interní protikorupční program byl zpracován na základě usnesení vlády ze dne 2. října 2013 č. 752 (ve znění usnesení vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 a usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1077). Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost převzal svou směrnicí S04/2017 s účinností ke dni svého vzniku Interní protikorupční program Národního bezpečnostního úřadu, který je k dispozici zde:

Interní protikorupční program NBÚ a NÚKIB

Datum vyvěšení písemnosti Název Datum sejmutí písemnosti Soubor
25.07.2018 Interní protikorupční program NBÚ a NÚKIB - Stáhnout PDF

Oznámení týkající se možné korupce zaměstnanců Úřadu (dále jen „oznámení“) lze podávat formou ústní nebo písemnou; elektronicky na e-mail: korupce@nukib.cz nebo v listinné podobě na adresu: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, P.O. Box 17, Brno 16, 616 00