Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Směrnice 17/2005 Národního bezpečnostního úřadu převzatá Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost

Příloha č. 1
SAZEBNÍK placení úhrad za poskytování informací

 1. Pořízení kopie zveřejněné informace (§ 46 a 47 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.  225/2000 Sb., kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence).

  a) reprograficky nebo PC tisk černobíle 1,50 Kč A4 strana
  b) reprograficky nebo PC tisk barevně 25,- Kč,- A4 strana
  c) digitálním tiskem 85,- Kč
  d) počítačovou databází včetně technického nosiče:
   - disketa do 2 Mb 35,- Kč/nosič
   - CD - R 150,- Kč
   - ZIP a obdobná média nad 100 Mb 450,- Kč/nosič
  e) magnetofonovou nahrávkou vč. technického nosiče 80, - Kč/nosič
 2. Oboustranné kopie a jiný formát než A4 se hradí průměrným násobkem příslušné sazby byť i částečně zaplněné jednicové A4 strany (nosiče), zaokrouhleným na desetihaléře směrem dolů.
 3. Informace (§ 14 odst. 3 písm. c) zákona)
  a) nahlédnutí do spisu 63,- Kč každá započatá hodina
  b) kopie ze spisu dle bodu 1 a - b) a bodu 2
  c) písemná nebo na paměťovém médiu:
   - vyhledání a zpracování informace 150,- Kč
   -  balné 10,- Kč/zásilka
   - odeslání informace poštovné