Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Výroční zprávy:

Datum vyvěšení písemnosti Název Datum sejmutí písemnosti Soubor
17.02.2021 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 - Stáhnout PDF

Sazebník placení úhrad za poskytování informací

Odpovědi podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Datum vyvěšení písemnosti Název Datum sejmutí písemnosti Soubor
29.01.2021 2020_14 - Informace k systémům Ministerstva spravedlnosti podle zákona o znalcích a tlumočnících.pdf - Stáhnout PDF
29.01.2021 2020_13 - Informace ke kybernetické bezpečnosti Úřadu a k používání soukromého e-mailu.pdf - Stáhnout PDF
29.01.2021 2020_12 - Působení odborové organizace.pdf - Stáhnout PDF
29.01.2021 2020_11 - K působnosti Úřadu - návštěva profilu soukromé osoby.pdf - Stáhnout PDF
29.01.2021 2020_10 - Informace k vyřízení podnětu, systému e-Recept a SÚKL.pdf - Stáhnout PDF
29.01.2021 2020_09 - Statistická data k útokům na IoT.pdf - Stáhnout PDF
29.01.2021 2020_08 - Informace navazující na Zprávu o pokroku členských států v implementaci EU Toolboxu.pdf - Stáhnout PDF
29.01.2021 2020_07 - Informace k používanému právnímu systému.pdf - Stáhnout PDF
29.01.2021 2020_06 - Statistická data k ohlašování kybernetických bezpečnostních incidentů a ke správním řízením.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2020_05 - Informace k veřejným vyjádřením zástupců NÚKIB.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2020_04 - Informace k vyplácení platů odměn a jiných příjmů.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2020_03 - Statistická data určených provozovatelů základní služby.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2020_02 - Informace k určeným subjektům a systémům za rok 2017.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2020_01 - Statistická data kyber. bezp. incidentů a určených subjektů a systémů za rok 2019.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2019_12 - Informace o počtu kontrol.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2019_11 - Informace k problematice ransomware.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2019_10 - Informace k regresním úhradám.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2019_09 - Informace k technickým prostředkům státní správy a k EET.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2019_08 - Informace k platovému určení ředitele NÚKIB.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2019_07 - Informace k rozkladovým komisím.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2019_06 - Informace o poskytování regresních úhrad.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2019_05 - Pracovně-právní informace.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2019_04 - Statistická data kybernetických bezpečnostních incidentů.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2019_03 - Informace k vyplácení platů odměn a jiných příjmů.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2019_02 - Informace k varování NÚKIB.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2019_01 - Poskytnutí základního kurzu kybernetické bezpečnost.pdf - Stáhnout PDF
06.12.2018 2018_08 - Informace o aplikacích využívaných NÚKIB - Stáhnout PDF
06.12.2018 2018_07 - Informace k postavení vysokých škol - Stáhnout PDF
06.12.2018 2018_06 - Informace k vynakládání finančních prostředků na oblast kyb. bezp. - Stáhnout PDF
06.12.2018 2018_05 - Informace k činnostem ČR oblasti kybernetické bezpečnosti - Stáhnout PDF
06.12.2018 2018_04 - Informace o působnosti zákona 181_2014 Sb. - Stáhnout PDF
06.12.2018 2018_03 - Informace k vyplácení platů odměn a jiných příjmů - Stáhnout PDF
06.12.2018 2018_02 - Statistická data kybernetických bezpečnostních incidentů - Stáhnout PDF
06.12.2018 2018_01 - Informace k zákonu 106_1999 Sb. - Stáhnout PDF
06.12.2018 2017_02 - Informace o poskytování regresních úhrad - Stáhnout PDF
06.12.2018 2017_01 - Statistická data kybernetických bezpečnostních incidentů - Stáhnout PDF

Přehled přestupků:

Datum vyvěšení písemnosti Název Datum sejmutí písemnosti Soubor
30.04.2021 Přehled přestupků 2020.xlsx - Stáhnout XLSX