Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Jednou z prioritních úloh Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je osvěta a podpora vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti, ochrany utajovaných informací a kryptografické ochrany. Naplňování tohoto cíle obnáší nejen dlouhodobou spolupráci s nejrůznějšími partnery, univerzitami a školami, ale rovněž stálý kontakt s veřejností. Nejen proto se zaměstnanci NÚKIBu pravidelně účastní veletrhů práce a velkého počtu osvětových a vzdělávacích akcí, kde prezentují činnost Úřadu a přibližují jeho aktivity veřejnosti a potencionálem zájemcům o práci.

Dalším ze způsobů, kterým se snaží být NÚKIB otevřenou, dostupnou a moderní institucí, je poskytování stáží. Touto nabídkou cílí především na studenty připravující se na své budoucí povolání.

OBECNÉ PODMÍNKY STÁŽE:
 • jedná se o placenou i neplacenou stáž pro studenty vysokých škol v rámci přípravy na budoucí povolání,
 • placená stáž je pouze v rámci odboru vládní CERT, odboru kybernetických a bezpečnostních politik a oddělení mezinárodní spolupráce ve spojitosti s CZ PRES
 • náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) si zajišťuje stážista sám,
 • standardní délka stáže je 80 hodin, případně dle vzájemné dohody,
 • pracovní dobu lze přizpůsobit školním povinnostem stážisty,
 • uchazeč o stáž podává Dotazník pro zájemce o absolvování odborné praxe,
 • spolu se žádostí uchazeč zasílá motivační dopis a strukturovaný životopis na e-mail i.hladikova@nukib.cz
 • se stážistou proběhne vstupní pohovor, na jehož základě je posouzeno, zda stážista splňuje požadavky pro stáž
  (pohovor se zaměřuje zejména na zjišťování motivace, očekávání od stáže, dosavadní zkušenosti apod.),
 • stážista před nástupem absolvuje proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
 • stáž je vykonávána na základě Smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách odborné praxe studenta
OBECNÉ POŽADAVKY NA STÁŽISTU:
 • student 3. - 5. ročníku VŠ,
 • zájem o téma dle zaměření stáže a základní přehled,
 • i u netechnických odvětví zvýšený zájem o oblast ICT, počítačová gramotnost,
 • přehled o problematice mezinárodním bezpečnosti,
 • analytické myšlení - schopnost analyzovat a vyhodnocovat informace,
 • schopnost práce s odbornou literaturou a otevřenými zdroji,
 • schopnost pracovat samostatně,
 • výborná znalost českého jazyka slovem i písmem,
 • velmi dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem.

V případě zájmu o některou z nabízených stáží se můžete obrátit na:

Mgr. Ilona Hladíková
Mobil.: 720 937 501
E-mail: i.hladikova@nukib.cz

AKTUÁLNÍ NABÍDKY STÁŽÍ:Odbor VLÁDNÍ CERT

Stážista bude mít za úkol vývoj modulů interních systémů GovCERT.CZ sloužící k odhalování kybernetických bezpečnostních incidentů

Předpoklady:

 • znalost programovacích jazyků Python, Go nebo Rust
 • základní znalost síťových protokolů, především TCP/IP rodiny 4 a 6
 • základní znalost aplikačních protokolů (DNS, HTTP, SMTP, NTP atd.)
 • základní znalost nejběžnějších typů útoků na IT systémy a infrastrukturu (DoS, DDoS, rootkit, buffer overflow, password cracking atd.)
 • uživatelská znalost Unix-based systémů

Výhodou:

 • znalost verzovacího systému Git
 • znalost z oblasti kontejnerizace (Docker)
 • znalost automatizovaného nasazování (Ansible)

Přínosy stáže:

 • code review od odborníků na daný programovací jazyk
 • naučení práce verzovacímu systému Git a správné workflow při vývoji
 • osvojení postupů Test-driven Development a Continuous integration
MÍSTO VÝKONU STÁŽÍ:
 • NÚKIB,  Mučednická 31, Brno

V případě dotazu ohledně náplně stáže kontaktujte pana Roberta Tejkala - r.tejkal@nukib.cz

  Stáž na vývoj forenzní aplikace Maldump

Cílem stáže je rozvoj aplikace Maldump https://github.com/NUKIB/maldump, která slouží pro export vzorků malware z karantén nejpoužívanějších antivirů např. Microsoft Defender, Malwarebytes, Kaspersky, Avast, Avira, Forticlient, ...

Stážista bude mít za úkol v aplikaci vytvořit podporu pro další tři antiviry (Sophos Antivirus, McAfee, Symantec). U těchto konkrétních antivirů bude potřeba provést reverzní analýzu, aby se zjistily metody kódování vzorků v jednotlivých antivirových řešeních. Současně bude mít stážista za úkol přidat do aplikace možnost exportu logů AV, které si antiviry ukládají do specifických lokací na disku.

Termín stáže: podzim 2022

Předpoklady:

 • znalost Pythonu (verze 3)
 • práce s binárními soubory
 • verzování v Gitu výhoda

Technické specifikace stáže:

 • seznámení se s aplikací Maldump
 • export logů jednotlivých AV
 • analýza formátu karantén dalších antivirů (Sophos Antivirus, McAfee, Symantec)

V případě dotazu ohledně náplně stáže kontaktujte pana Michala Ševčíka - m.sevcik@nukib.cz