« Zpět

Pracovní pozice spadá pod Odbor bezpečnosti

Co bude vaší hlavní pracovní náplní:

 • metodické usměrňování a koordinace výkonu spisové služby na všech pracovištích úřadu,
 • tvorba vnitřních předpisů spisové služby a metodik pro oblast spisové služby a jejich úprava v souvislosti s novelizací příslušných právních norem,
 • kontrola a analýza jednotlivých procesů spojených s výkonem spisové služby a navrhování jejich úprav s cílem optimalizovat příslušné procesy, včetně zohlednění vazeb na další Informační systémy,
 • zajišťování předarchivní péče, ukládání a kontrola dokumentů, třídění a zpřístupňování dokumentů, příprava a organizace skartačního řízení – analogového i digitálního,
 • koordinace rozvoje systému elektronické spisové služby, evidování a posuzování požadavků na změny a opravy systému, komunikace s dodavatelem elektronické spisové služby,
 • metodická podpora a pomoc uživatelům elektronické spisové služby, včetně nezbytně nutných administrátorských zásahů v systému elektronické spisové služby,
 • školení uživatelů elektronického systému spisové služby,
 • plnění dalších úkolů souvisejících se systémem správy a oběhu dokumentů,
 • vedení bezpečnostního a specializovaného archivu úřadu,
 • provádění skartačního řízení a výběr dokumentů,
 • manipulační práce s archiváliemi,
 • dohled v badatelně.

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru archivnictví, historie a příbuzných oborů (minimálně stupně bakalář),
 • znalost zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby a dalších právních předpisů pro oblast spisové služby,
 • znalost obecně závazných právních předpisů na úseku ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti (zákon č. 412/2005 Sb.) a vyhlášky č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací,
 • schopnost koncepčního přístupu a formulování metodik,
 • praxe v oblasti spisové služby a praktické zkušenosti práce v elektronickém systému spisové služby,
 • praxe v oboru archivnictví,
 • přehled v problematice vedení spisové služby a předarchivní péče v elektronických systémech spisové služby a v listinné podobě,
 • vyšší počítačovou gramotnost/pokročilou znalost práce na PC,
 • schopnost a ochotu učit se nové věci,
 • dodržování zásad ochrany utajovaných informací,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • trestní bezúhonnost,
 • aktivní přístup k řešení problémů,
 • kladný vztah k dokumentům.

Výhodou:

 • osvědčení fyzické osoby dle § 11 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti v platném znění
 • znalost zákonů a předpisů týkajících se dané oblasti,
 • praktické zkušenosti se spisovou službou u orgánů veřejné moci nebo příspěvkových organizací států,
 • zkušenosti s agendovými informačními systémy a s databázovými systémy pro výkon spisové služby,
 • praxe se školením a prováděním kontrol,
 • schopnost aplikace získaných znalostí v praxi,
 • řidičské oprávnění skupiny B.

Nabízíme:

 • práci v příjemném prostředí,
 • možnost spolupráce na zajímavých projektech v oblasti kybernetické bezpečnosti,
 • profesní a jazykové vzdělávání,
 • možnost osobního rozvoje a vzdělávání se v atraktivní a žádané problematice,
 • příspěvek na stravování, sport a kulturu (FKSP) - samozřejmostí jsou stravenky, možnost příspěvků od zaměstnavatele na důchodové připojištění, dovolenou nebo kartu Multisport,
 • 25 dní dovolené plus možnost čerpání 6 dní sick days v rámci kalendářního roku,
 • zázemí stabilní státní instituce, pracovní a platové podmínky v souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády č. 341/2017, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění,
 • a spoustu dalších benefitů.
 • Součástí přijímacího řízení je provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, v platném znění na stupeň utajení PT.
 • Odměňování dle nařízení vlády č.341/2017, nad rámec nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě je k platu příplatek za bezpečnostní prověrku a osobní ohodnocení.

Místo výkonu práce:    Praha
Termín nástupu:           dohodou

« Zpět