Úvodní stránka

Logo NÚKIB

« Zpět

Pracovní pozice spadá pod Oddělení investic a rozvoje

Co bude vaší hlavní náplní:

  • koordinace přípravy a realizace investic
  • zpracovávání investičních záměrů, koordinace finančního zajišťování investic v oblasti správy, oprav a provozu budov
  • zpracování zadání pro projektovou dokumentaci, koordinace zpracování PD
  • realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby
  • příprava, uzavírání a provádění změn smluv
  • zápisy a protokoly o předání staveb včetně zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy případně stavebního povolení anebo kolaudace stavby
  • zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu realizace staveb a po jejich dokončení
  • zajišťování úplnosti investiční dokumentace
  • průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu

Kvalifikační předpoklady:

  • vysokoškolské vzdělání stavebního, resp. technického směru, příp. úplné středoškolské stejného zaměření
  • zkušenosti v oblasti stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů)
  • znalost a zkušenost s realizací staveb, příp. staveb se zvýšeným bezpečnostním režimem je výhodou
  • znalosti a zkušenosti koordinace při zpracování projektové dokumentace
  • zkušenosti v oblasti zákona o veřejných zakázkách (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)
  • praxe v oboru min. 3 roky (podrobněji uveďte v životopisu)
  • způsobilost k právním úkonům
  • trestní bezúhonnost
  • způsobilost k řízení osobního automobilu

Nabízíme:

 • práci v příjemném prostředí,
 • 25 dní dovolené plus možnost čerpání 6 dní sick days v rámci kalendářního roku,
 • stravenky nebo stravenkový paušál,
 • firemní notebook a mobilní telefon,
 • odborná školení a kurzy (možnost nejen v rámci ČR, ale i v zahraničí),
 • pravidelné jazykové kurzy přímo na pracovišti,
 • možnost účasti na odborných mezinárodních konferencích,
 • FKSP (z fondu lze hradit příspěvek na multisport kartu, rekreaci, kulturu, sport, optické pomůcky, péči na úseku zubního lékařství a ortodoncie, příspěvek na zařízení péče o dítě, na očkování a nákup vitaminových produktů, příspěvek na životní pojištění a příspěvek na penzijní připojištění),
 • možnost čerpání výhod z kolektivní smlouvy,
 • zázemí stabilní státní instituce, pracovní a platové podmínky v souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády č. 341/2017, v platném znění,
 • a spoustu dalších benefitů
 • Součástí přijímacího řízení je provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění na stupeň utajení Důvěrné
 • Odměňování dle nařízení vlády č. 341/2017, nad rámec nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě je k platu zvláštní příplatek a osobní ohodnocení.
 • Místo výkonu práce -  Praha
 • Předpokládaný nástup - dohodou

 

« Zpět