Poskytujeme prezenční školení a semináře, kterými chceme úředníky a zaměstnance veřejné správy motivovat k osvojení si a dodržování základních pravidel kybernetické bezpečnosti. Provozujeme a garantujeme tři on-line kurzy kybernetické bezpečnosti. První kurz seznamuje účastníky s hrozbami, se kterými se každý uživatel internetu může setkat a pokládá praktické základy digitální hygieny a bezpečného informačního chování. Druhý kurz v podobě otevřené příručky cílí na osoby, které vykonávají některou z bezpečnostních rolí podle zákona o kybernetické bezpečnosti. Třetí z kurzů, které nabízíme, seznamuje studenty se základy problematiky rizikových jevů v kyberprostoru. Těmito aktivitami plníme i naše závazky k DigiKoalici, kde aktivně participujeme.

Zaměstantci státní správy

Pro uživatele z řad veřejnosti jsme připravili Doporučení pro bezpečný pohyb v kybersvětě. Uvádíme zde možnosti zabezpečení počítače a smarphonu, tipy pro bezpečnou komunikaci a doporučení pro zabezpečení online účtů. Vše je v přehledné grafice s možností stažení a vytištění v barevném i černobílém provedení ve formátu A3. Doporučení pro bezpečný pohyb v kybersvětě lze vytisknout také ve formě brožury formátu A5:

 

Pro zaměstnance státní správy jsme připravili také elearningový kurz základů kybernetické bezpečnosti s názvem Dávej kyber!

 

Pro manažery kybernetické bzepečnosti jsme připravili také elearningový kurz s názvem Šéfuj kyber!

Správci sítě

Pro osoby, které zastávají role podle Zákona o kybernetické bezpečnosti jsme připravili nová Bezpečnostní doporučení pro administrátrory ve verzi 4.0. Tato doporučení jsou nastavena tak, aby je bylo možné aplikovat pokud možno v každé instituci. Doporučení jsou opět rozdělena do tří základních částí:

  • bezpečnost infrastruktury,
  • bezpečnost stanic a serverů,
  • bezpečnost uživatelů.

Preventisté

Také nezapomínáme na pracovníky, kteří se zaměřují na koordinaci prevence – preventisty.