Základní školy představují důležité prostředí, ve kterém by mělo docházet k zařazení témat kybernetické bezpečnosti do výuky. Žáci by se tak měli naučit jak správně s technologiemi pracovat, jak využívat sociální sítě či jak se vyhnout netholismu. Pro učitele základních škol jsme tak připravili rozcestník vzdělávacích materiálů, který přehledně dokazuje na různé výukové materiály a zdroje, které může učitel ve své výuce využít. Vedle rozcestníku jsme vytvořili také řadu her, pomocí kterých mohou žáci lépe pochopit zásady bezpečného využívání digitálních technologií a sociálních sítí. Pokud máte zájem o kontaktní výuku tak jsmep or Vás připravili i mapu organizací, které jsou schopny takovouto formu vzdělávání zajistit. V neposlední řadě jsme také připravili projekt Digitální stopa.

Další soubory pro ZŠ ke stažení:

Digitální stopa

Zábavný interaktivní příběh pro žáky 5. & 6. třídy, který hravou formou představuje rizikové jevy a učí bezpečnému chování na internetu. Tato vzdělávací aktivita se zaměřuje například na téma digitálních stop, digitálního soukromí, digitální identity či kyberšikany. Tento interaktivní výukový modulna nabízíme Základním školám a to včetně jeho realizace. Pokud škola spolupracuje s knihovnou, můžeme tento modul zrealizovat i zde. Smyslem tohoto modulu je přiblížit žákům skutečnost, že pohyb na internetu bez rozvahy a dodržování zásad bepečného chování pro ně může mít nepříjemné důsledky.

digistopa