Jste-li pracovníkem jež  se každodenně setkává s  oblastí rizikových jevů či máte zájem o vzdělávání v této oblasti, máme pro Vás zde zcela nový materiál - rozcestník metodika prevence. Tento materiál hodláme dle dění na poli prevence v kyberprostoru také aktualizovat. Na tento online materiál se chystáme do budoucna navázat  i dalšími podpůrnými vzdělávacími materiály, o jejichž vzniku Vás budeme informovat. V rámci této vzdělávací a osvětové činnosti kybernetické a informační bezpečnosti zaměřené specificky i na metodologii prevence také pořádáme kontaktní vzdělávání pro pedagogy, metodiky prevence, pracovníky prevence.

Bezpečně v kyber!

Nově jsme pro pracovníky prevence připravili elearningový kurz Bezpečně v kyber! ve kterém se jeho účastníci dozví všechny základní informace o různých rizikových jevech v online prostředí jako je kyberšikana, závislosti nebo sexting. Kurz se také zaobírá tématy sociálních sítí a sociálních bublin. Kurz může být přínosný nejen pro pracovníky prevence ale také pro všechny ostatní, kteří se s podobnými jevy setkávají - ať již učitelé nebo studenti. Pokud máte o kurz zájem tak je třeba se do něj zaregistrovat. Nahrávání zájemců do kurzu provádíme každé pondělí a po zpřístupnění kurzu Vám přijde potrzovací mail s dalšími instrukcemi.

registrace 1

Mapa preventistů v ČR