Národní plán výzkumu a vývoje v kybernetické a informační bezpečnosti identifikuje prioritní výzkumná témata, jejichž stabilní podpora je klíčovým předpokladem pro plnění úkolů NÚKIB s ohledem na současné a budoucí potřeby státu v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti.

 

Jedná se o témata v oblastech ochrany prvků KII, VIS a systémů provozovatelů základní služby, ochrany utajovaných informací v informačních a komunikačních systémech a také kryptografické ochrany a vývoje kryptografických prostředků.

Výzkum a vývoj v působnosti Úřadu je prováděn a zabezpečován v souladu s požadavky a potřebami státu při naplňování úkolů Úřadu obsažených v zákoně č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a v zákoně č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Většina vyhlašovaných výzkumných a vývojových projektů je řešena dodavatelsky, formou veřejné zakázky. Projekty jsou zaměřovány do těchto oblastí:

  • aplikovaný kryptografický výzkum
  • vývoj speciálních měřících metod a technologií při zajišťování ochrany před kompromitujícím vyzařováním
  • výzkum a vývoj kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných informací
  • vývoj a výzkum v oblasti kybernetické bezpečnosti

K předložení nabídky na řešení projektu výzkumu a vývoje zadaného Úřadem je nutné použít následující formuláře.

Nabídka dodavatele o řešení projektu výzkumu a vývoje
 
Zdůvodnění návrh
 
Prohlášení podnikatele - fyzické osoby
 
Prohlášení podnikatele - právnické osoby
 
Souhrn formulářů pro nabídky výzkumu a vývoje
 


Kontaktní osoba:

Ing. Andrea Vašků
tel.: 245 004 343
e-mail: a.vasku@nukib.cz

V České republice je řešena řada výzkumných projektů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Přehled podpořených projektů z veřejných prostředků České republiky nabízí databáze Technologické agentury ČR STARFOS. Ke každému projektu jsou k dispozici detailní informace o řešitelích, financování a dosažených výsledcích. Příslušný odkaz je přednastaven pro vyhledávání všech projektů realizovaných od roku 1993 v oblasti kybernetické bezpečnosti.


Dalším zdrojem informací o projektech podpořených z veřejných prostředků je Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.


V ČR existuje několik poskytovatelů veřejné podpory, kteří poskytují finanční podporu na výzkumné aktivity v kybernetické a informační bezpečnosti. Programové výzvy jsou vyhlašovány na webových stránkách příslušných poskytovatelů.


O aktualitách v oblasti veřejné podpory informujeme v pravidelném zpravodaji. NÚKIB také informuje partnery o vývoji technologických trendů v kybernetické a informační bezpečnosti.