Nejvýznamnějším programem EU financujícím vědu, výzkum a inovace je Horizont 2020. V rámci programu Ochrana svobody a bezpečnosti Evropy a jejích obyvatel lze financovat projekty se zaměřením na digitální bezpečnost, ochranu kritických infrastruktur či bezpečnost technologií využívajících umělou inteligenci.

 

Seznam aktuálních výzev pro podávání návrhů projektů je od roku 2019 přístupný v novém portálu Evropské komise - Funding & Tender Opportunities.


K vyhledávání projektů financovaných prostřednictvím rámcových programů EU pro výzkum a inovace EU slouží databáze CORDIS. Ke každému projektu jsou k dispozici detailní informace o řešitelích, financování, doby trvání a dosažených výsledcích. CORDIS také nabízí interaktivní mapu zobrazující síť spolupráce na projektech financovaných z Horizontu 2020.

Řada silných mezinárodních konsorcií vzniká na bázi osobních setkání v Bruselu v rámci Tematických partnerských burz a Informačních dní pořádaných Evropskou komisí a dalšími organizacemi. Termíny jednotlivých akcí lze sledovat na webových stránkách České styčné kanceláře v Bruselu (CZELO), která byla zřízena za účelem podpory českých výzkumníků při zapojování do mezinárodních výzkumných projektů.

Národní informační centrum pro evropský výzkum (NICER) poskytuje komplexní podporou účasti národních týmů v projektech mezinárodní výzkumné spolupráce, především v rámcových programech EU.


NÚKIB je také zapojen do Společného nástroje financování ekonomické diplomacie ČR (PROPED), který je řízen Ministerstvem zahraničních věcí a jehož cílem je prohloubit zahraniční spolupráci. NÚKIB se zaměří na realizaci výzkumných misí, které povedou k prohloubení mezinárodní spolupráce v klíčových tématech kybernetické a informační bezpečnosti.