Kontakty v rámci NÚKIB:

Mgr. Luboš Fendrych
Ředitel odboru
Odbor vzdělávání, výzkum a projektů
E-mail: l.fendrych@nukib.cz
tel.: 702 220 142

Ing. Andrea Vašků
Agenda: výzkumné a vývojové projekty Úřadu
Odbor vzdělávání, výzkum a projektů
E-mail: a.vasku@nukib.cz
tel.: 245 004 343

Ing. Markéta Šilhavá
Agenda: EU certifikace kybernetické bezpečnosti
E-mail: m.silhava@nukib.cz
tel.: 702 160 590

PhDr. Jan Bečka, Ph.D.
Agenda: výzkum v kybernetické a informační bezpečnosti na národní a evropské úrovni
E-mail: j.becka@nukib.cz
tel.: 722 973 191

Mgr. Petr Martinek
Agenda: spolupráce s veřejnou, akademickou a soukromou sférou
E-mail: p.martinek@nukib.cz
tel.: 702 267 164

Další kontakty:

Ing. Eva Hillerová
Technologické centrum AV ČR
Národní kontakt programu Bezpečnost a členka programového výboru Horizont 2020 – Bezpečné společnosti
E-mail: hillerova@tc.cz
tel.: +420 234 006 116

Denisa Fančová
Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu (CZELO) – informační a komunikační technologie, bezpečnostní výzkum, výzkumné infrastruktury programu Horizont 2020 a Horizont Evropa
E-mail: fancova@tc.cz
tel: +32 478 80 45 05