Smyslem EU certifikace kybernetické bezpečnosti, která je upravena přímo nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/881 („Akt o kybernetické bezpečnosti“), je zvyšování důvěry v produkty, služby a procesy v oblasti informačních a komunikačních technologií skrze jejich bezpečnost. Certifikací se osvědčí, že produkty, služby a procesy splňují stanovené bezpečnostní požadavky, pokud jde o ochranu dostupnosti, důvěrnosti a integrity. Vybrané články nařízení vejdou v účinnost 28.06.2021.

V rámci evropského rámce certifikace kybernetické bezpečnosti bude NÚKIB dohlížet na pravidla zahrnutá v evropských systémech certifikace kybernetické bezpečnosti a tato pravidla vymáhat, napomáhat Českému institutu pro akreditaci, o.p.s. při monitorování činnosti subjektů posuzování shody, v příslušných případech autorizovat subjekty posuzování shody, vydávat certifikáty na úrovni vysoká a řešit stížnosti podané fyzickými nebo právnickými osobami v souvislosti s evropskými certifikáty kybernetické bezpečnosti. Detailní popis fungování evropského rámce certifikace kybernetické bezpečnosti je k dispozici zde.

V souvislosti s přijetím aktu o kybernetické bezpečnosti NÚKIB pořádá ve spolupráci s Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. odborná setkání pro zainteresované strany.

Tato setkání jsou konána za cílem:

  •  Informování  a diskuze s odbornou veřejností nad evropskými systémy certifikace kybernetické bezpečnosti procesů, produktů a služeb.
  • Navázání další spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti, jejíž cílem bude zvyšování kybernetické  bezpečnosti na úrovni ČR při zapojení akademických institucí, veřejné správy (krajů) a dalších významných organizací.
  • Zvýšení kybernetické bezpečnosti v ČR.

Jednotlivá proběhlá setkání:

  • Úvodní odborné setkání dne 16.4.2020
  • II. odborné setkání dne 9.12.2020
  • III. odborné setkání dne 25.02.2021

V případě zájmu o zasílání informací k aktu o kybernetické bezpečnosti a navazujících EU systémů certifikace kybernetické bezpečnosti a zasílání pozvánek na další odborná setkání kontaktujte Markétu Šilhavou.

Kontaktní osoba:
Ing. Markéta Šilhavá
e-mail: m.silhava@nukib.cz
Telefon: +420 702 160 590