» 2. 9. 2021 – Proběhlo setkání projektových a programových pracovníků Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA, dříve GSA) a naší Projektové kanceláře. Zúčastnil se i další kolega z PMI.cz.

» 31. 8. 2021 – S naší účastí proběhlo velice vydařené setkání projektových kanceláří veřejné správy – mj. s podnětným tématem vytvoření minimálního standardu projektového řízení napříč státní správou. Nebyla vynechána ani příležitost k networkingu.

» 18. 8. 2021 – S naším přispěním vznikla akce PMI.czportfolio managementu - vč. případové studie. Z ní, i z následné diskuze, jsme si vzali mnohé. Děkujeme!

» 4. 6. 2021 – Vydali jsme Doporučení pro projektového manažera – kybernetická bezpečnost. O pomůcce jsme podrobněji informovali spolu s partnery z PMI.cz na sociálních sítích.

» 31. 5. 2021 – Partnerům podílejícím se na výzkumu na poli kyberbezpečnosti jsme poslali interní pomůcku představující vybrané možnosti financování projektů v oblasti nad rámec rozpočtů samotných organizací.

» 19. 5. 2021 – Organizátoři každoroční oblíbené konference projektového řízení ve Zlíně informovali o nutnosti zrušení náhradního letošního termínu akce a přesunutí na 17. - 19. 5. 2022. Budeme se těšit.

» 21. 4. 2021 – Zúčastnili jsme se inspirativní online akce PMI.cz „Sustainability and Green Project Management“