Dne 16. 4. 2020 se prostřednictvím videokonference uskutečnilo setkání s předními odborníky z oblasti IT, kybernetické bezpečnosti a práva na téma EU bezpečnostních certifikací kybernetické bezpečnosti. Jednání se zúčastnili zástupci akademických institucí, komisí pro IT ve veřejné správě a legislativu z Rady Asociace krajů ČR, Českého institutu pro akreditaci o.p.s., či organizací CESNET, CZ.NIC a NAKIT.

Diskuse byla zaměřena na zavádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/881 („akt o kybernetické bezpečnosti“) do praxe. Nařízením se mj. zřizuje evropský rámec pro certifikaci kybernetické bezpečnosti s cílem zlepšit podmínky fungování vnitřního trhu tím, že dojde ke zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v EU. Účastníci videokonference byli seznámeni s aktuálním stavem implementace nařízení do národní legislativy, proběhla diskuse o připravovaných EU certifikačních schématech a byl diskutován systém fungování evropského rámce pro certifikaci kybernetické bezpečnosti (viz schéma).

 EU certifikace proces v2

Účastníci jednání se shodli na potřebě dále prohlubovat spolupráci s cílem učinit z ČR důležitého hráče na poli EU bezpečnostních certifikací kybernetické bezpečnosti.

Kontaktní osoba:

Ing. Hana Švecová
Oddělení výzkumu a evropské spolupráce
NÚKIB
e-mail: h.svecova@nukib.cz
tel.: +420 702 287 504