Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Základní charakteristikou služby PRS (Public Regulated Service; česky veřejně regulovaná služba) je, že signál vysílaný ze satelitů je v porovnání s ostatními službami poskytovanými EGNSS odolnější vůči nežádoucím interferencím. Služba PRS je určena pouze pro autorizované uživatele. Je v kompetenci CPA  konkrétního členského státu EU určit, kterým uživatelským skupinám bude služba PRS poskytována. Přístup ke službě je plně kontrolován.


Jak funguje služba PRS