Úvodní stránka

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Logo NÚKIB

Kybernetická bezpečnost se týká každého z nás, studujte s námi zdarma a on-line na osveta.nukib.cz


Rádi byste u nás pracovali? Aktuální seznam volných míst najdete na kariera.nukib.cz

 

Vybrané aktuality, hrozby a doporučení

Kybernetické incidenty pohledem NÚKIB - červenec 2022

Vydali jsme přehled Kybernetických incidentů pohledem NÚKIB za červenec. Počet kybernetických incidentů se během tohoto měsíce držel na podprůměrných hodnotách. Přesto však byla většina z nich z hlediska závažnosti označena jako významný incident.

NÚKIB se v tomto vydání zaměřil na útoky na místní samosprávy, jakožto trend, jež představuje lákavý cíl pro útočníky nejenom kvůli možnému finančními zisku, ale také kvůli často slabšímu zabezpečení.

Celý dokument si můžete přečíst zde: https://www.nukib.cz/download/publikace/vyzkum/2022-07_Kyberneticke_incidenty.pdf

Slavnostní setkání k 5. výroční založení NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) uspořádal u příležitosti 5. výročí svého vzniku slavnostní setkání, které proběhlo v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně za účasti vedení Úřadu, významných hostů a zaměstnanců.

NÚKIB vznikl 1. srpna 2017 v důsledku novelizace Zákona o kybernetické bezpečnosti, na základě které se agenda kybernetické a informační bezpečnosti, společně s problematikou veřejně regulované služby Galileo, vyčlenila z Národního bezpečnostního úřadu. Pod regulaci Úřadu spadá kritická informační infrastruktura, významné informační systémy a systémy poskytovatelů základní služby, jakožto zcela zásadních prvků fungování státu. Dnes tedy NÚKIB představuje klíčovou součást bezpečnostního systému státu podílejícího se na zajišťování ochrany a obrany ČR v tzv. 5. doméně.

„Za pouhých pět let se NÚKIB vypracoval v nezávislou, národně i mezinárodně uznávanou a respektovanou organizací s 299 zaměstnanci. A zasadil se o výrazné posílení bezpečnosti a odolnosti České republiky a jejích institucí v kyberprostoru“, uvedl ředitel NÚKIB Lukáš Kintr ve své úvodní řeči a dále doplnil: „Význam institucí jako je NÚKIB, a především pak jejich správné začlenění mezi instituce podílející se na zajišťování odolnosti, obranyschopnosti a národní bezpečnosti jako celku neustále vzrůstá.“

Na setkání kromě ředitele Úřadu vystoupili i ministr pro legislativu Michal Šalomoun, hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, předchůdci současného ředitele NÚKIB, náčelník generálního štábu Armády ČR generálmajor Karel Řehka a Dušan Navrátil a předseda stálé komise pro kontrolu činnosti NÚKIB Petr Letocha. Mezi dalšími hosty nechyběli zástupci Parlamentu České republiky, zástupci akademické obce a představitelé dalších státních institucí a sdružení.

V rámci slavnostního setkání také došlo k mimořádnému ocenění Jaroslava Šmída, poradce ředitele NÚKIB, který byl donedávna náměstkem ředitele odpovědným za sekci informační bezpečnosti.

Evropské kompetenční centrum pro výzkum a vývoj v kybernetické bezpečnosti hledá ředitele/ředitelku

Evropská komise vypsala výběrové řízení na pozici výkonného ředitele/výkonné ředitelky Evropského průmyslového, technologického a výzkumného centra kompetencí pro kybernetickou bezpečnost (ECCC) s uzávěrkou 6. září 2022.

ECCC společně se sítí Národních koordinačních center (NKC) v jednotlivých členských státech vzniká na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/887 ze dne 20. května 2021. Cílem této iniciativy je posílení spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje v kybernetické bezpečnosti mezi členskými státy Evropské unie a jejími institucemi. Mezi úkoly ECCC patří například rozvoj průmyslových, technologických a výzkumných kapacit EU a posílení její konkurenceschopnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, zavádění produktů, služeb a procesů v této oblasti a poskytování podpory a technické pomoci subjektům a odborného poradenství.

Výkonný ředitel/výkonná ředitelka bude právním zástupcem ECCC a bude odpovídat za jeho provoz a každodenní řízení. Ze své pozice je vedoucí ECCC odpovědný Správní radě, se kterou úzce spolupracuje a ve které jsou zastoupeny všechny členské státy EU, včetně České republiky. Konkrétní úkoly výkonného ředitele/ředitelky jsou definovány v článku 17 nařízení 2021/887.

V současné době probíhají kroky k ustavování centra, které bude sídlit v Bukurešti. Za tímto účelem byly vypsány i další pracovní pozice, na které je možné se hlásit do 15. září 2022.

NÚKIB společně s partnery představuje výstupy mezinárodního projektu

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) společně s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, CyberPeace Institute a společností Microsoft představuje výstupy mezinárodního projektu Protecting the Healthcare Sector from Cyber Harm zaměřeného na ochranu zdravotnického sektoru.

Projekt je reakcí na rostoucí počet kybernetických útoků ve zdravotnictví, které ovlivňují lidské zdraví a životy a mohou mít také závažné humanitární dopady. V průběhu pandemie Covid-19 se situace zhoršila a vyžaduje ještě více pozornosti.

Proto NÚKIB v roce 2021 spojil své síly se zmíněnými partnery a společně uspořádali sérii workshopů za účasti zahraničních i domácích expertů, kteří otevřeně debatovali o výzvách, jimž zdravotnictví čelí, a přicházeli s návrhy možných řešení z právní, technické, provozní i diplomatické perspektivy.

Výsledná doporučení jsou prezentována v uceleném dokumentu Compendium of Multistakeholder Perspectives: Protecting the Healthcare Sector from Cyber Harm. Závěry odborníků přináší interní vhled a příklady dobré praxe z široké škály témat, od lepšího zabezpečení IT systémů v nemocnicích až po přetrvávající potřebu implementace mezinárodního práva a norem ve zdravotnickém sektoru. Dohromady představují tato doporučení způsoby, jakými můžeme všichni společně přispět k ochraně a odolnosti tohoto životně důležitého odvětví a posílit jeho kybernetickou bezpečnost na roky dopředu.

Celý dokument je k dispozici zde.