Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnostKybernetická bezpečnost

Ochrana utajovaných informací v ICT

Ochrana utajovaných informací v ICTOchrana utajovaných informací v ICT

Galileo PRS

Galileo PRSGalileo PRS

Vybrané informace

Sputili jsme kurz kybernetické bezpečnosti pro děti

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) ve spolupráci se sdružením CZ.NIC, SCIO a autory aplikace Nenech to být spouští on-line kurz Digitální stopa pro děti na základních školách. Cílem je ochránit děti před riziky, která na ně číhají v kyberprostoru, ať už jde o kyberšikanu, sexting či obecně ochranu soukromí v digitálním světě.

Digitální stopa je on-line interaktivní hra určená žákům 5. & 6. tříd, která je hravou formou provází tématy jako digitální identita, digitální soukromí, sexting či kyberšikana. „Využít tuto vzdělávací aktivitu pro preventivní účely může kdokoliv, kdo má zájem přispět k budování bezpečných návyků a chování dětí na internetu. Největší uplatnění najde zřejmě ve školách, ale je dostupná i rodičům, kteří si ji mohou se svými dětmi také projít,“ vysvětluje David Kudrna z oddělení vzdělávání NÚKIB, který má projekt od začátku na starosti.

Celý kurz stojí na printscreenech z chatů zpracovaných do podoby komixu. Dějová linka je postavená tak, aby se s jednotlivými aktéry mohli identifikovat členové prakticky jakéhokoli třídního kolektivu. „Didakticky důležitým prvkem jsou i interaktivní části. Žáci díky nim zůstávají při průchodu digitální stopou aktivní, hodnotí příběh, analyzují ho a tvoří závěry. Průchod tímto příběhem podněcuje jejich sebeidentifikaci či sebereflexi a učí je vnímat osobní bezpečnost na internetu jako hodnotu, o kterou je třeba pečovat,“ vysvětluje Kudrna.

Hra však necílí jen na samotné žáky, ale také na učitele a rodiče. Právě pro ně je na webu www.digitalnistopa.cz připravena řada podpůrných materiálů, s jejichž pomocí učitelé snadno včlení Digitální stopu do běžné výuky. Rodičům tyto materiály pomohou lépe pochopit rizika, kterým jejich dětí na internetu čelí. „Při tvorbě těchto materiálů jsme nevycházeli zdaleka jen z teorie. Digitální stopu jsme pilotně testovali na  ScioŠkole v Brně, kde jsme si mohli v praxi ověřit, jak žáci na hru reagují,“ popisuje Kudrna.

V rámci pilotního testování dostali žáci také anonymní dotazníky, v nichž hodnotili, jak je děj bavil, jeho důvěryhodnost, i vzhled samotných komiksů. Známkování probíhalo na stupnici 1-5 jako ve škole. „Samozřejmě nám udělalo radost, že bezmála 60 % dětí oznámkovalo zábavnost komiksu známkou jedna a téměř polovina stejně hodnotila jeho důvěryhodnost. Stejně důležité ale byly i odpovědi na otázku, co nového se díky komiksům naučily. A častou odpovědí bylo seznámení se s aplikací Nenech to být, což může dále přispět k eliminaci kyberšikany na školách,“ říká Kudrna.

Vzdělávací aktivita vznikla ve spolupráci Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a projektem „Bezpečně na netu“, který za podpory Evropské komise realizuje sdružení CZ.NIC. Mediálními partnery jsou služba Nenech to být a společnost SCIO. Na přípravě aktivity se podílelo i několik studentů Masarykovy univerzity.

Tato vzdělávací aktivita je od 16. 9. 2019 zpřístupněná na adrese www.digistopa.cz. K využití tohoto on-line kurzu není třeba nic stahovat ani instalovat. Uživatelé se nemusí registrovat ani přihlašovat. Vzdělávací aktivita zatím není optimalizovaná pro mobilní telefony a na základě dobré praxe doporučujeme digitální stopu spouštět v prohlížeči Google Chrome.

Celá zpráva

CyberCon Brno 2019 - on-line stream 18. 9.

Zde můžete sledovat první den konference on-line

 

Program

1. den (18. 9. 2019)

08:30 - 09:00 - REGISTRACE 09:00 - 09:05 - ZAHÁJENÍ KONFERENCE - ÚVODNÍ SLOVO (Dušan Navrátil) 09:05 - 09:30 - KEYNOTE (Roman Pačka) 09:30 - 10:30 - Sociální inženýrství - nejjednodušší metoda hackingu (Lukáš Antal) 10:30 - 10:45 - Coffee break 10:45 - 11:25 - Váš život v rukou algoritmů. Proč řešit jejich etiku? (Tereza Bartoníčková) 11:25 - 12:05 - Moderní technologie jako nástroj vládnutí (Aleš Karmazin) 12:05 - 13:05 - Přestávka na oběd 13:05 - 13:35 - Možnosti výrobců zařízení v kompromitaci jejich výrobků (Jakub Onderka) 13:35 - 14:20 - Kybernetická bezpečnost je šedivá: útoky nejsou vždy škodlivé a publikované informace nejsou vždy pravdivé (Jan Kopřiva) 14:20 - 14:35 - Coffee break 14:35 - 15:35 - KULATÝ STŮL: Výzvy uplynulé a budoucí (moderátor: Jakub Harašta) Tomáš Minárik Daniel P. Bagge Marek Vrbík 15:35 - 15:40 - ZÁVĚREČNÉ SLOVO (Lukáš Kintr) Celá zpráva

Zástupci 43 zemí Africké unie čelili cvičným kybernetickým útokům pod dohledem expertů z NÚKIB

Ve dnech 19. až 23. srpna se experti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a Armády ČR zúčastnili symposia Africa Endeavor 2019 pořádaného partnery z U.S. Africa Command pro zástupce zemí Africké unie. Čeští specialisté pro všechny účastníky symposia, celkem pro více než 100 zástupců z řad vyšších důstojníků ozbrojených složek ze 43 zemí, připravili cvičení kybernetické bezpečnosti a krizové komunikace.

Na základě pozvání amerických organizátorů připravil český tým netechnické table-top cvičení pro všechny účastníky symposia. Cvičení se zaměřilo zejména na simulaci realistické krizové situace v kyberprostoru. Vyslanci afrických států se vžili do role vrcholných představitelů fiktivní země Pilsnerie, a během 90 minut trvajícího cvičení se museli vypořádat například se sofistikovaným útokem na bankovní sektor, který vedl ke krádeži finančních prostředků. Účastníci cvičení museli řešit vše, co by taková situace vyvolala, to znamená hlavně problémy v bezpečnostní, ekonomické i politické oblasti. Nicméně stranou samozřejmě nezůstala ani nutnost řešit efektivní rozdělení kompetencí mezi instituce Pilsnerie, a také řádně a včas informovat veřejnost prostřednictvím médií. Významnou přidanou hodnotu pro cvičící představovala možnost vyměnit si v průběhu cvičení zkušenosti a názory se svými protějšky z jiných států.

Výstupy cvičení a získané zkušenosti jsou velmi cenné i pro český tým. Navzdory specifikům afrického kontinentu se tamní státy potýkají s do značné míry totožnými problémy jako Evropa. Navíc platí, že vzdálenosti či hranice nepředstavují v kyberprostoru zdaleka tak významné překážky jako ve fyzickém světě. Je tedy zcela v zájmu České republiky přispívat k navyšování úrovně kybernetické bezpečnosti nejen u nás, ale i v zahraničí.

Cvičení obecně představují velmi vhodný nástroj k navyšování kybernetické bezpečnosti. Jsou schopna realisticky simulovat rozličné krizové situace a zprostředkovat účastníkům autentickou zkušenost. Tímto se do značné míry odlišují od jiných nástrojů sloužících pro trénink a vzdělávání. V neposlední řadě rovněž umožňují výměnu názorů a zkušeností mezi experty s rozličnou specializací a zařazením.

Rádi bychom poděkovali jak U.S. Africa Command, tak ghanským pořadatelům za možnost uspořádat cvičení na takto prestižní akci.

Celá zpráva

Festival bezpečného internetu

V říjnu proběhne Festival bezpečného internetu - FBI. Jedná se o pásmo odborných konferencí, které se uskuteční v Praze 2. - 3. října, v Karlových Varech 15. - 16. října a v Olomouci 21. října. Akce proběhnou v rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti. Zájemci se mohou registrovat na jednotlivá setkání, jejichž společným cílem je umožnit vzájemnou výměnu zkušeností, diskuzi nad tématy spojenými s on-line bezpečností a sdílení praktických řešení.

Hlavními organizátory jsou Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), sdružení CZ.NIC a CESNET, Vysoká škola AMBIS, a.s., a karlovarský spolek you connected.

FBI je zcela nový projekt, který má podporovat informovanost o problematice kybernetické bezpečnosti a ochrany těch, kteří patří v kyberprostoru k nejzranitelnějším - děti, dospívající a senioři. Každý  přihlášený zájemce má možnost si vybrat akci, která mu bude programem a zaměřením nejvíce vyhovovat. Celkem je připraveno šest setkání ve třech městech.

Festival odstartuje v Praze, kde bude probíhat 2. a 3. října. Nad prvním dnem převzalo odborně a organizačně záštitu sdružení CESNET. Konference je určena především pracovníkům bezpečnostních týmů, osobám věnujícím se problematice práva, informačních technologií a bezpečnosti a také vysokoškolským pedagogům. Setkání se zaměří na vzájemnou propojenost dvou světů - práva a technologií.

Organizace druhého dne se ujalo sdružení CZ.NIC, správce české národní domény a mimo jiného také provozovatel Národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ. Hlavním tématem dne bude on-line bezpečnost koncových uživatelů. Program tedy bude určen nejen široké veřejnosti, ale také školám a pedagogickým pracovníkům, zaměstnancům veřejné správy, preventistům nebo studentům vysokých škol. Cílem tohoto dne je upozornit návštěvníky na to, aby dbali o svou on-line bezpečnost a byli si vědomí toho, co je může na Internetu ohrozit a jak postupovat, pokud se stanou obětmi.

Následně se festival přesune do Karlových Varů, kde se bude konat 15. - 16. října pod záštitou hejtmanky Karlovarského kraje. Poslední akce se bude konat v Olomouci 21. října. Do těchto měst jsou zváni pedagogové mateřských, základních a středních škol, dále metodici prevence a studenti pedagogických fakult a konečně také policisté obvodních oddělení Policie ČR. Zatímco pedagogové se seznámí s celou řadou preventivních a osvětových aktivit a naučí se s nimi pracovat ve výuce, policisté se zaměří na správné postupy při řešení trestných činů v kyberprostoru. Chybět nebudou ani praktické ukázky. Programy pro pedagogy i policisty obohatí nejen přední uznávaní odborníci, ale i speciální hosté, mezi nimiž nebude chybět například zástupce americké Federal Bureau of Investigation (FBI) nebo dokumentarista Vít Klusák. Programy avizovaných konferencí pro vás připravuje NÚKIB ve spolupráci se spolkem you connected, který se již několik let věnuje vzdělávacím a osvětovým aktivitám, jejichž cílem je ochránit veřejnost v online prostředí a naučit ji bezpečnému chování.

Registrace je spuštěna, přihlaste se už teď. Na všechny konference je nutné se přihlásit. Registrační formuláře a další informace spojené s Festivalem bezpečného internetu jsou k dispozici na webových stránkách www.konfest.cz. Vstupy na všechny konference jsou zdarma.

Na webových stránkách jednotlivých konferencí také naleznete kontaktní e-mail, kam můžete směřovat své dotazy.

Celá zpráva