Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnostKybernetická bezpečnost

Ochrana utajovaných informací v ICT

Ochrana utajovaných informací v ICTOchrana utajovaných informací v ICT

Galileo PRS

Galileo PRSGalileo PRS

Vybrané informace

Výběrové řízení na nového ředitele NÚKIB

Předseda vlády Andrej Babiš vyhlásil výběrové řízení na pozici nového ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Náplň pracovního místa, místo služebního působiště, předpokládaný termín ustanovení na pracovní místo a další konkrétní požadavky i informace najdete zde:

https://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/nabidka-zamestnani/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-pozici-reditele-narodniho-uradu-pro-kybernetickou-a-informacni-bezpecnost-178822/

Celá zpráva

Přejeme Vám krásné Vánoce a šťastný nový rok 2020

Vážení návštěvníci webu, vážení partneři, rádi bychom Vám poděkovali za dosavadní přízeň a spolupráci. Obojího si velice vážíme a věřte, že budeme dělat vše pro to, aby i nadále naše práce pokračovala ke spokojenosti všech a ke zvýšení bezpečnosti České republiky.

Přejeme Vám a Vašim blízkým krásné vánoční svátky plné klidu, pohody, štěstí a lásky a do nového roku především mnoho zdraví, sil a energie jak v profesním, tak i v soukromém životě.

Celá zpráva

Vyjádření Dušana Navrátila k jeho odvolání z funkce ředitele NÚKIB

Mohu potvrdit, že vláda mě dnes podle zákona o kybernetické bezpečnosti odvolala z funkce ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. K důvodům mého odvolání, které na tiskové konferenci přednesl předseda vlády a které mě značně překvapily, se prozatím nemíním vyjadřovat. Mým hlavním zájmem je pokračování činnosti NÚKIB, který se za dobu svého fungování pod mým vedením - jak jako samostatný úřad, tak i dříve jako součást Národního bezpečnostního úřadu - stal profesionálním a nestranným úřadem respektovaným nejen doma, ale prakticky po celém světě. Pevně věřím, že úřad, který jsem spolu s dalšími lidmi vybudoval, si tuto pověst udrží i do budoucna a bude nadále přispívat k bezpečnosti České republiky.

Celá zpráva

Čeští experti již podeváté řešili kybernetické útoky v rámci fiktivní civilní a vojenské mise

V prostředí fiktivní země Tytan se ve dnech 2. až 6. prosince pohybovali čeští experti na kybernetickou bezpečnost. V těchto dnech totiž proběhl dvanáctý ročník cvičení kybernetické bezpečnosti a obrany Cyber Coalition 2019. Pětidenní cvičení pořádané Severoatlantickou aliancí patří k největším a nejvýznamnějším cvičením tohoto druhu. Do letošního ročníku bylo zapojeno rekordních 1000 odborníků z 28 členských a partnerských zemí, včetně Evropské unie a zástupců akademického a soukromého sektoru. Hlavním cílem a potažmo přínosem celého cvičení je především procvičení spolupráce a koordinace při řešení kybernetických bezpečnostních incidentů napříč státy a jednotlivými sektory.

Cvičení umožňuje účastníkům otestovat nové postupy a vyzkoušet si práci s novými technologiemi při řešení kybernetických bezpečnostních incidentů. Je řízeno z estonského Tartu a mimo jiné využívá virtualizované prostředí Cyber Range. Prostředí Cyber Range  simuluje síťovou infrastrukturu a přidává tak cvičení na autenticitě.

Česká republika se letos zapojila již po deváté. Stejně jako v předchozích letech bylo Cyber Coalition na národní úrovni koordinováno Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) za civilní část a Ministerstvem obrany (MO) za vojenskou část. Obě koordinující složky vytvořily na svých pracovištích v Brně, konkrétně v prostorách NÚKIB a Centra CIRC Agentury KIS AČR, své týmy. Součástí těchto týmů byli rovněž přizvaní odborníci ze státní správy (Ministerstva obrany, Policie České republiky a zpravodajských služeb), soukromého sektoru (společnosti Avast) a akademické sféry (Masarykovy univerzity). Součástí týmu cvičícího z Centra CIRC pak byli i zástupci Velitelství kybernetických sil a informačních operací (VeKySIO) AČR a příslušníci Aktivní zálohy.

Opomenut nebyl ani právní aspekt řešení incidentů, který prostupoval celým cvičením. Technické týmy tak byly nuceny konzultovat své kroky při řešení kybernetických incidentů s právníky. Zapojení právní hry potvrzuje důležitost integrace právního aspektu do řešení kybernetických bezpečnostních incidentů.

Ačkoli není cvičení koncipováno jako soutěž, čeští odborníci pravidelně patří mezi nejlepší. Ani v letošním ročníku tomu nebylo jinak. Experti z GovCERT CZ, CSIRT MU, PČR, CIRC MO, VeKySIO, NCKO, BIS a Avastu excelovali při forenzní analýze a řešení incidentu na SCADA systémech. O vysoké úrovni odborných schopností všech zúčastněných svědčí také rychlost, se kterou se jim podařilo všechny úkoly vyřešit.

Celá zpráva