Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnostKybernetická bezpečnost

Ochrana utajovaných informací v ICT

Ochrana utajovaných informací v ICTOchrana utajovaných informací v ICT

Galileo PRS

Galileo PRSGalileo PRS

Vybrané informace

Česko se připojilo k zemím vyvíjejícím evropskou kvantovou komunikační infrastrukturu

Česká republika se dnes připojila k celoevropskému projektu, jehož cílem je vybudování celoevropské kvantové komunikační infrastruktury. Ta umožní zcela bezpečný přenos informací mezi všemi zeměmi EU. Za Českou republiku oficiální listinu o přistoupení dnes podepsal náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Kvantová komunikační infrastruktura je odpovědí Evropské komise a Evropské kosmické agentury na zhoršující se situaci v kyberprostoru. Chystaná síť totiž umožní vysoce bezpečný přenos informací uvnitř jednotlivých zemí i mezi různými státy EU. „Z našeho hlediska je klíčové, že Česká republika se bude moci podílet na vzniku této infrastruktury, která nejen výrazným způsobem zvýší bezpečnost, ale také nás posune o velký kus dopředu v oblasti inovací. Zejména proto považuji účast českých expertů za velmi přínosnou pro českou vědu a výzkum,“ říká náměstek Očko s tím, že účast na této aktivitě odpovídá směru, který si ČR vytyčila v rámci Inovační strategie pod heslem Country for the Future.

K samotnému přenosu dat mají být využity existující pozemní optické sítě vedoucí, které budou sloužit k přenosu dat na kratší vzdálenosti, a také orbitální družice, které umožní přenos informací na globální rovni. „Z našeho úhlu pohledu je důležitý český podíl v oblasti kryptografie a obecně vznik zabezpečeného transevropského komunikačního kanálu pro různé druhy citlivých informací. Nehledě na to, že satelitní část systému má přesah do veřejně regulované služby Galileo, jejíž část spadá do naší působnosti,“ říká za Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) český kyber attaché v Bruselu Lukáš Pimper, který přistoupení ČR k iniciativě pomáhal vyjednat.

Plánované komunikační kanály mají prioritně sloužit k zabezpečení kritické informační infrastruktury. To v praxi znamená zejména energetické sítě, zdravotnictví, řízení letového provozu a další systémy, které jsou nezbytné pro chod státu a životy jeho obyvatel. Přechodem na kvantovou síť by odolnost těchto systémů vůči kybernetickým útokům výrazně vzrostla.

Prvním krokem však bude kvantová distribuce šifrovacích klíčů. Jedná se o extrémně bezpečnou formu šifrované komunikace, která možným útočníkům prakticky znemožní odposlechnutí citlivých informací. Budoucí infrastruktura bude odolná dokonce vůči pokusům o prolomení šifry pomocí kvantových počítačů budoucnosti.

Dalším krokem teď bude příprava akčního plánu, který zmapuje výhody a proveditelnost budování těchto sítí. K tomu by mělo dojít do konce letošního roku. Podle odhadů by k samotnému vybudování a spuštění kvantových sítí napříč EU mělo dojít v horizontu deseti let.

Celá zpráva

Evropa se i díky Česku shodla na opatřeních pro posílení bezpečnosti sítí 5. generace

Členské státy EU s podporou Evropské komise a Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací vydaly sadu opatření na zmírnění rizik spojených s budováním sítí 5. generace, tzv. 5G security toolbox. Mezi tato rizika patří zejména riziko špionáže či možnost dálkového vyřazení sítí z provozu. Mezi schválená opatření patří například důsledné analýzy přímých zahraničních investic, hodnocení rizikovosti dodavatelů či podmínění čerpání prostředků z EU dodržováním navržených opatření. Česká republika spolu s Francií patří k hlavním autorům schváleného dokumentu.

Za Českou republiku se jednání k sadě opatření zúčastnil český kyber attaché Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Lukáš Pimper, který měl tento proces v Bruselu na starosti. „Schválení těchto opatření, na jejichž přípravě měla Česká republika značný podíl, považuji za velký úspěch. Mimo jiné i proto, že řada kroků reaguje na pražskou 5G konferenci v loňském roce, kde se o nezbytnosti přijmout podobná opatření diskutovalo prakticky napříč celým demokratickým světem,“ poznamenal Pimper s tím, že schválený toolbox je také odpovědí na celoevropské řešení bezpečnosti sítí 5. generace, po němž volala řada politických lídrů z různých členských zemí.

Role České republiky v přípravě dokumentu byla zcela zásadní. „Spolu s kolegy z francouzské Národní agentury pro kybernetickou bezpečnost (ANSSI) jsme měli v přípravě toolboxu řídící roli. Nijak nepřeháním, když uvedu, že právě zásluhou ČR se do finální podoby dokumentu dostalo hodnocení rizikovosti dodavatelů technologií do sítí 5. generace včetně zařazení netechnických parametrů, jako je důvěra v daného dodavatele,“ uvádí český kyber attaché Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Lukáš Pimper, který měl tento proces v Bruselu na starosti. Ve výsledku tedy hodnocení rizik budou podléhat nejen operátoři, kteří budou sami služby 5G připojení poskytovat, ale i jejich dodavatelé a další zúčastněné subjekty.

Konkrétní opatření se v toolboxu dělí na osm zásadních strategických opatření a dalších jedenáct technických opatření. Mezi strategickými opatřeními figuruje kromě zmíněných rizikových profilů dodavatelů například také identifikace klíčových prvků sítí 5G generace a následné budování diverzifikované a dlouhodobě udržitelné sítě 5G napříč EU či provádění auditů u operátorů s cílem zajištění kybernetické bezpečnosti.

Tisková zpráva Evropské komise zde: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_123

Celá zpráva

Výběrové řízení na nového ředitele NÚKIB

Předseda vlády Andrej Babiš vyhlásil výběrové řízení na pozici nového ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Náplň pracovního místa, místo služebního působiště, předpokládaný termín ustanovení na pracovní místo a další konkrétní požadavky i informace najdete zde:

https://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/nabidka-zamestnani/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-pozici-reditele-narodniho-uradu-pro-kybernetickou-a-informacni-bezpecnost-178822/

Celá zpráva

Přejeme Vám krásné Vánoce a šťastný nový rok 2020

Vážení návštěvníci webu, vážení partneři, rádi bychom Vám poděkovali za dosavadní přízeň a spolupráci. Obojího si velice vážíme a věřte, že budeme dělat vše pro to, aby i nadále naše práce pokračovala ke spokojenosti všech a ke zvýšení bezpečnosti České republiky.

Přejeme Vám a Vašim blízkým krásné vánoční svátky plné klidu, pohody, štěstí a lásky a do nového roku především mnoho zdraví, sil a energie jak v profesním, tak i v soukromém životě.

Celá zpráva